O Projekte

Autor
sov

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) zostavuje z 20 výsledkovo medzinárodne najúspešnejších mládežníckych športovcov za uplynulých 12 mesiacov Juniorský olympijský tím (JOT), ktorý podporuje na jeden rok sumou celkovo 50-tisíc eur. Cieľom programu je podporovať mladých športovcov v dorasteneckom či juniorskom veku v rozvoji ich športovej kariéry a vytvoriť im na to vhodné podmienky. Zo športovcov nominovaných športovými zväzmi vyberá športová rada SOŠV 20 najúspešnejších, ktorým SOŠV poskytne štipendium vo výške 2 400 eur na rok a nefinančné plnenie od dodávateľov SOŠV.

Slovenský olympijský a športový výbor už niekoľko rokov podporuje prostredníctvom svojich programov alebo Nadácie SOŠV talentovaných športovcov. Popri grantovom programe „Ukáž sa“, ktorý je zameraný na podporu mládeže vo veku od 12 do 18 rokov, prichádza SOŠV s projektom Juniorského olympijského tímu.

Každý slovenský športový zväz mohol do JOT navrhnúť maximálne dvoch športovcov. Návrhy posúdi najprv športové oddelenie a potom športová rada SOŠV, ktorá vyberá 20 veľmi perspektívnych mladých športovcov z letných aj zimných odvetví. Hlavným kritériom bola medzinárodná úspešnosť mladých talentov na vrcholných podujatiach ich vekovej kategórie v predchádzajúcom roku. 

Týmto športovcom poskytne SOŠV počas jedného roka finančnú dotáciu vo výške 2 400 eur a výživové doplnky od spoločnosti Nutrend v hodnote 400 eur. Tá je určená na ich ďalšiu športovú prípravu.  

„Už od svojho zvolenia do funkcie prezidenta SOV som niekoľkokrát pripomenul, že dôležitou prioritou SOV musí byť podpora športovcov, najmä olympionikov. Aby sme si však vychovali novú generáciu úspešných slovenských reprezentantov, je nevyhnutné podchytiť si už dnes mládežníckych športovcov, ktorí preukazujú svoj talent a majú za sebou výsledky. Som presvedčený, že utvorením Juniorského olympijského tímu sa nám to podarilo,“ hovorí prezident SOŠV Anton Siekel.